Kunstflugmodelle

Pitts S12 2.70m

Edge 540V3 2,64m

Edge 540v3 3,30M


Ultimate dash 300S 2,25m

Ultimate dash 300s 2,70m

Mx-s 2,60M


mx-2 2,55m

Giles/Cap222 2,60m

Raven 2,50m


raven 3,10M

cap 232 2,25m

cap 2,50m


cap 232 2,90m

Su 31 2,36m

Su 31 2,90m


cap 21 2,88m

Pitts S1